ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Μελέτη: 2013-2014
Κατασκευή: 2015
Επιφάνεια οικοπέδου:  971.43 τ.μ.
Επιφάνεια πρατηρίου:   265.30 τ.μ.

 

ΔHMOΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ελληνικές Κατασκευές 05/2014 187
Δομές 04/2016 137A
Έκθεση Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής UIA Μόσχα 10/2016

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ομάδα Μελέτης: Νίκος Λυκούδης, Ισμήνη
Παπασπηλιοπούλου, Κατερίνα
Αργυροπούλου, Έφη Ζωγράφου
Στατική- Μηχανολογική μελέτη: Ι. Σταματούκος Μελετητική Τεχνική
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων: Νίκος Λυκούδης,
Ισμήνη Παπασπηλιοπούλου, Κατερίνα
Αργυροπούλου, Έφη Ζωγράφου,
Μαρίνα Γκολφομήτσου
Φωτογραφία: Παναγιώτης Βουμβάκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ

Η μελέτη αφορά τη δημιουργία πρατηρίου καυσίμων (βενζίνης, πετρελαίου και αερίου) με χώρους εξυπηρέτησης πελατών σε γωνιακό οικόπεδο στη Λ.Κηφισίας. Η σύνθεση περιλαμβάνει στέγαστρο σε υποστυλώματα, κτήριο υποστήριξης της χρήσης και ανεξάρτητο χώρο πλυντηρίου αυτοκινήτων.
Το κτήριο αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα, ισόγειο (κατάστημα ειδών αυτοκινήτου και κατάστημα γρήγορου φαγητού), όροφος (χώροι γραφείων) και υπόγειο (βοηθητικοί χώροι).
Βασική κατεύθυνση της μελέτης ήταν η ενοποίηση τμήματος του στεγάστρου με τον κύριο διώροφο όγκο του κτιρίου, ο οποίος σαν τελική εικόνα «συμπεριλαμβάνεται» μέσα στο στέγαστρο που έχει πλαϊνά σε σφηνοειδή μορφή. Με αυτό τον τρόπο το στέγαστρο «πατάει» στο πίσω τμήμα του σε ένα στέρεο όγκο και ενοποιείται η σύνθεση. Ελεύθερα υποστυλώματα υποστηρίζουν το στέγαστρο. Ο όγκος του πλυντηρίου τοποθετείται στο πλάι της σύνθεσης ανεξάρτητος με δυνατότητα εισόδου των αυτοκινήτων από μπροστά και εξόδου πίσω για αποσυμφόρηση των κινήσεων στο εσωτερικό του οικοπέδου. Έγινε προσπάθεια ο συνδυασμός υλικών και χρωμάτων να ακολουθεί τις άνω επιλογές.
Η μορφή της όλης κατασκευής, η επιλογή των υλικών και η διάταξη των όγκων  επιλέχθηκαν και με γνώμονα την ένταξή της στο περιβάλλον. Το κτήριο είναι μεταλλική κατασκευή (πλυντήριο και ανωδομή βασικού όγκου) και οπλισμένο σκυρόδεμα στο επίπεδο του υπογείου. Τα μέταλλα βάφτηκαν στα χρώματα της εταιρείας. Χρησιμοποιήθηκε λαμαρίνα τύπου corten (αυτοδιαβρούμενη) στην πίσω όψη και τα κούτελα του κτηρίου. Μεταλλικό καρέ σε λευκό χρώμα «κλείνει» το στέγαστρο στο κάτω μέρος.