ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Μελέτη: 2004
Κατασκευή: 2007
Εμβαδόν Οικοπέδου: 344.59 τ.μ.
Εμβαδόν Κτίσματος: 699.89 τ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ + ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΥΧΟΣ   44/2013

ΚΤΗΡΙΟ No.3  03/2020 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ομάδα Μελέτης: Νίκος Λυκούδης, Ισμήνη Παπασπηλιοπούλου
Σχεδιάστρια: Πάττυ Κεράτσα
Στατική μελέτη: Μηνάς Γρηγοράτος
Φωτογραφία: Νίκος Λυκούδης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόκειται για διώροφο διατηρητέο κτίριο με υπόγειο που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο των Αθηνών. Η χρήση ήταν και παρέμεινε εμπορική. Το μπροστινό τμήμα του στεγάζεται με κεραμοσκεπή ενώ το πίσω με δώμα.
Βασικές αρχές της αποκατάστασης ήταν:

  • Η διατήρηση της ιστορικότητας με την αποκατάσταση όλων των αξιόλογων στοιχείων του αρχικού κτιρίου και ιδιαίτερα της όψης που βρίσκεται σε συνέχεια με διατηρητέα κτίρια.
  • Η προσπάθεια ανάδειξης «κρυμμένων» στοιχείων που υπήρχαν στο κτίριο αλλά δεν ήταν ορατά. Έτσι όπου η κατασκευή το επέτρεπε απογυμνώθηκε και αποκαλύφθηκε η χαμένη δομή της. Η στέγη επανακατασκευάστηκε εμφανής, αποκαλύφθηκε και αρμολογήθηκε η λιθοδομή όπου ήταν δυνατό, αποκαλύφθηκε η τοξοειδής πλινθόκτιστη οροφή του πίσω τμήματος με την αφαίρεση του σοβά και την αρμολόγηση των πλίνθων, η διατήρηση και ο καθαρισμός των επιζωγραφισμένων μεταλλικών στοιχείων, η επανακατασκευή της βοηθητικής μεταλλικής σκάλας, η ανάδειξη λιθόκτιστου πηγαδιού όπου κατέληγαν οι υδροροές του δώματος που βρέθηκε κατά την διάρκεια της κατασκευής κ.τ.λ.
  • Η αύξηση του φυσικού φωτισμού και αερισμού καθώς και η οπτική επικοινωνία των διαφορετικών επιπέδων του κτιρίου. Αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία εσωτερικών αιθρίων στην οροφή του ισογείου, οπών με επικάλυψη γυαλιού στην οροφή του υπογείου και κατασκευή μεγάλου διαφώτιστου στο δώμα από ξύλο, μέταλλο και γυαλί.
  • Η τοποθέτηση όλων των αναγκαίων πρόσθετων στοιχείων για τη λειτουργικότητα των χώρων σε ελεύθερη σχέση με το κέλυφος (όγκος ανελκυστήρα, κεντρικό κλιμακοστάσιο, κανάλια κλιματισμού, φωτιστικά σώματα κ.τ.λ.)

Το ισόγειο και ο α’ όροφος είναι χώροι έκθεσης και πώλησης προϊόντων, το υπόγειο  αποθήκη. Στο δώμα έχει δημιουργηθεί χώρος ανάπαυσης.