ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Μελέτη: 1989
Κατασκευή: 1989
Εμβαδόν καταστήματος: 120 τ.μ.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ομάδα Μελέτης: Νίκος Λυκούδης, Ισμήνη
Παπασπηλιοπούλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

KAΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΡΜΟΥ & ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 2, ΑΘΗΝΑ

Κατάστημα γυναικείας ένδυσης που αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι.
Η σκάλα τοποθετήθηκε στο βάθος για να ελευθερώσει τον υπόλοιπο χώρο.
Λόγω του μικρού μεγέθους του ισογείου χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα έπιπλα και με τρόπο ώστε να μην καταλαμβάνουν όγκο.
Λευκοί τοίχοι, φυσικό ξύλο, γυαλί, μέταλλα σε μαύρο και ανοξείδωτο ορίζουν το περιβάλλον του χώρου.