ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

Μελέτη: 2014
Κατασκευή: 2014
Επιφάνεια καταστήματος: 152,84 τ.μ.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   ΕΡΓΟΥ

Ομάδα Μελέτης: Νίκος Λυκούδης, Ισμήνη 
Παπασπηλιοπούλου, Κωνσταντίνος Πλατύρραχος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ EVEREST ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 106 & ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ 12, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για καταστήματα μαζικής εστίασης της αλυσίδας Everest. Από το πρώτο κατάστημα που άνοιξε στο Κολωνάκι μέχρι σήμερα η εικόνα των καταστημάτων συνεχώς ανανεώνεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Για να υπάρξει και να διατηρηθεί μια κοινή ταυτότητα τα τελευταία χρόνια έγινε ριζική ανακαίνιση των παλαιότερων καταστημάτων. Προστέθηκαν νέα λειτουργικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες ανάγκες στη μαζική εστίαση και νέα αισθητικά στοιχεία, υλικά, χρώματα, φωτισμός, έπιπλα, τα οποία δίνουν αίσθηση ανανέωσης και προσαρμογής στις απαιτήσεις του χώρου.
Ο σχεδιασμός των νέων καταστημάτων είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις, διατηρώντας κάθε φορά βασικά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα και τα κάνουν αναγνωρίσιμα, ενώ ταυτόχρονα προστίθενται καινούρια στοιχεία που κάνουν το κάθε κατάστημα μοναδικό.